Usługi teleinformatyczne

Zakres świadczonych usług teleinformatycznych.

 • projektowanie, budowa, rozbudowa, uruchamianie, konserwacja i utrzymanie sieci  teleinformatycznych
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja serwerów (Microsoft, Linux)
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja systemów operacyjnych (Windows, Linux)
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja serwerów komunikacyjnych, central telefonicznych
 • administracja, utrzymanie i stały nadzór infrastruktury teleinformatycznej w firmie
 • ochrona antywirusowa
 • archiwizacja i odzyskiwanie danych
 • kontrola legalności oprogramowania
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń infrastruktury teleinformatycznej
 • skuteczne przeciwdziałanie krytycznym sytuacjom wynikającym z codziennej pracy systemów teleinformatycznych
 • utrzymanie w firmie możliwie najwyższych standardów zastosowanych technologii teleinformatycznych
 • doradztwo w zakresie integracji systemów teleinformatycznych
 • aktualizacja oprogramowania
 • planowanie i realizacja prac konserwacyjnych sprzętu
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad wszelkimi działaniami teleinformatycznymi
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznych oraz procedur teleinformatycznych
 • planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych związanych z teleinformatyką
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • lokalne i zdalne wsparcie techniczne i merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników
 • instalacja urządzeń peryferyjnych
 • audyt sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania
 • analiza faktycznego stanu infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania i usług teleinformatycznych
 • dostarczanie komputerów i urządzeń teleinformatycznych
 • usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji
 • raportowanie wykonywanych czynności teleinformatycznych
 • udostępnianie serwerów www, serwerów poczty elektronicznej, serwerów ftp
 • tworzenie stron internetowych przy wykorzystaniu systemów CMS
 • dostarczanie, instalacja, wdrażanie systemów zarządzania firmą
 • redukcja kosztów w obrębie technologii teleinformatycznych wynikających z zatrudnienia pracowników etatowych
 • łatwe budżetowanie – stałe koszty obsługi na podstawie abonamentu miesięcznego
 • szyfrowanie transmisji WiFi
 • kontrola dostępu do stron internetowych, w tym ciągły monitoring połączeń realizowanych z sieci lokalnych do sieci Internet
 • opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy, w tym procedur bezpieczeństwa informacji