Usługi teleinformatyczne

Obsługa teleinformatyczna firm (outsourcing IT).

Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Naszym celem jest uwolnienie przedsiębiorców od problemów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną w firmie oraz zapewnienie maksymalnie najwyższego komfortu pracy .

Zdobyte przez ponad 25 lat doświadczenie w dziedzinie teleinformatyki pozwala nam szybko i skutecznie przeciwdziałać różnym krytycznym sytuacjom powstającym podczas codziennej pracy systemów teleinformatycznych w firmach, instytucjach, przedsiębiorstwach.

Usługi, które oferujemy naszym Klientom są chętnie wykorzystywane przez właścicieli firm. Szczególnie, że dzięki nim nie muszą się już zajmować problemami teleinformatycznymi w firmie, a jedynie główną działalnością swojej firmy.

Jednocześnie dzięki naszym usługom, firma Klienta ma stały dostęp do najnowszych technologii bez konieczności inwestowania w zatrudnienie i szkolenie własnych pracowników.

Nasze usługi gwarantują Klientom stały nadzór i serwis teleinformatyczny oraz utrzymanie w firmie możliwie najwyższych standardów zastosowanych technologii teleinformatycznych.

Jednym z głównych założeń naszej firmy jest stały rozwój systemów teleinformatycznych w firmie Klienta, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, najnowszymi trendami i najlepszymi rozwiązaniami.

Stosowane przez nas metody pracy pozwalają praktycznie natychmiast reagować na uszkodzenia i problemy powstające podczas normalnej eksploatacji zastosowanych technologii teleinformatycznych. Wykorzystanie najnowszych technik pracy zdalnej, umożliwia nam świadczenie niektórych usług bez konieczności pojawiania się specjalisty w lokalizacji Klienta.

Wyspecjalizowana kadra inżynierska i techniczna fachowo rozwiązuje problemy związane z infrastrukturą teleinformatyczną u naszych Klientów.

W naszej pracy zachowujemy ciągły kontakt z dostawcami i producentami urządzeń oraz systemów teleinformatycznych, co pozwala nam zdobywać najnowszą wiedzę z zakresu tych technologii.

Budujemy trwałe relacje z Klientami, oparte na wzajemnym zaufaniu, lojalności i profesjonalnej obsłudze. Jednocześnie z pełną odpowiedzialnością dbamy o bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę systemów teleinformatycznych naszych Klientów.

 

Obsługa teleinformatyczna Klientów indywidualnych.

Świadczymy również usługi wymagającym Klientom indywidualnym, których potrzeby nieco odbiegają od potrzeb firm i przedsiębiorstw.

Nasza kadra inżynierska i techniczna wykorzystuje swoje bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy z różnymi systemami teleinformatycznymi na rzecz obsługi Klientów indywidualnych, będących w posiadaniu najnowszych technologii teleinformatycznych.

Usługi, które świadczymy Klientom indywidualnym mają na celu wsparcie techniczne i merytoryczne dla zapewnienia Klientom najwyższego komfortu pracy oraz zadowolenia z posiadanych i wykorzystywanych technologii teleinformatycznych.

Część naszych usług dla Klientów indywidualnych świadczymy przy zastosowaniu technik pracy zdalnej, co umożliwia rozwiązywanie problemów bez konieczności pojawiania się specjalisty w lokalizacji Klienta.

 

Sieci teleinformatyczne.

Budowaniem sieci teleinformatycznych zajmujemy się od wielu lat, zbudowaliśmy sieci teleinformatyczne u klientów indywidualnych, w małych, średnich i dużych firmach, instytucjach państwowych, biurach rachunkowych oraz szkołach publicznych i niepublicznych. Jednak nasze działania związane z budową sieci teleinformatycznych skupione są głównie na małych i średnich firmach, których ciągle przybywa i które bezustannie się rozwijają.

Do budowy sieci teleinformatycznych wykorzystujemy najnowsze technologie, dzięki którym osiągamy wysoką stabilność pracy sieci, dużą wydajność i unikalne konfiguracje zwiększające bardzo uniwersalność sieci.

Stosowane przez nas metody budowy sieci, urządzenia sieciowe oraz topologie i konfiguracje pozwalają na uruchamianie w krótkim czasie sporych rozmiarów sieci teleinformatycznych. Ich administrowanie i utrzymanie przez nasz zespół w ciągłej pracy jest jednym z elementów dających właścicielowi i osobom pracującym z wykonaną przez nas siecią, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji.

Przygotowane przez nas konfiguracje i zastosowane technologie dają możliwość  blokowania dostępu pracownikom lub innym użytkownikom sieci do niechcianych treści, bądź stron WWW. Właściciel firmy, bądź osoba zarządzająca ma możliwość wyboru blokowanych treści czy stron WWW. Takie rozwiązania szczególnie wykorzystywane są w szkołach i  firmach o dużej ilości stacji roboczych (stanowisk komputerowych).

Ogromna ilość urządzeń korzystających z bezprzewodowego dostępu do sieci WLAN i Internetu, wymusza na firmach zajmujących się budowaniem sieci teleinformatycznych stosowanie rozwiązań bezprzewodowych (WiFi).

Dlatego też projekty budowanych przez nas sieci zawsze uwzględniają bezpieczne punkty dostępu do sieci drogą radiową (WiFi), co zwiększa znacząco możliwości sieci i komfort pracy użytkowników.

Naszą uwagę koncentrujemy na budowie sieci LAN/WLAN ośrodkach miejskich i wiejskich oraz małych i średnich firmach. Zapewniamy tym samym klientom stabilną pracę w sieciach lokalnych oraz dostęp do globalnej sieci Internet.

Bezprzewodowe rozwiązania stosujemy najczęściej w przypadkach, gdy dostęp drogą kablową jest niemożliwy lub klient sobie tego życzy. Taki sposób tworzenia sieci pozwala na łączenie przykładowo kilku oddziałów firmy znajdujących się w jednej miejscowości uzyskując przy tym bardzo znaczące obniżenie kosztów budowy i utrzymania sieci. Bezprzewodowy dostęp do sieci LAN pozwala również na mobilną pracę w obrębie firmy lub sieci WLAN, co często zwiększa wydajność pracy.

Oferujemy również kompleksowe usługi budowy miejskich sieci teleinformatycznych w oparciu o jedną z najnowszych technologii Gigabit Ethernet i połączenia światłowodowe.

Jeśli nie ma możliwości budowy połączeń światłowodowych czy kablowych, wówczas wykorzystujemy do realizowania połączenia bezprzewodowe WiFi w oparciu o wydajne urządzenia radiowe. Dzięki miejskim sieciom teleinformatycznym możliwe jest “spięcie” w jedną sieć instytucji państwowych, wyższych uczelni, szkół czy firm, dzięki czemu wszystkie wyżej wymienione mają zapewniony dostęp do różnych zasobów i szybką wymianę danych.

 

Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Dzięki naszym usługom wiele firm osiągnęło lepszą kontrolę działalności firmy, uzyskało szybszy dostęp do danych, zredukowało koszty operacyjne, zwiększyło zyski.

Konsultacje z naszymi specjalistami pozwalają Klientom na precyzyjne dopasowanie zastosowanych technologii do własnych potrzeb i możliwości finansowych, co w działalności firmy skutkuje osiąganiem maksymalnie wysokich wzrostów wydajności pracy, a co za tym idzie również rentowności, przy optymalnych wydatkach.

Nasze usługi doradcze i konsultingowe zapewniają stabilny i celowy rozwój systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwo danych, bieżącą analizę danych biznesowych, projekty nowych rozwiązań, różnego rodzaju testy systemów i sieci (na przykład wydajnościowe), raportowanie stanu całej infrastruktury teleinformatycznej w firmie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych generowanych w firmie, nieprzerwanie konsultujemy z Klientami i wyznaczamy metody archiwizowania danych oraz sposoby ich przechowywania.

Na życzenie Klienta systematycznie przeprowadzamy inwentaryzację sprzętu teleinformatycznego w firmie oraz zainstalowanego oprogramowania, a także badamy jego zgodność z zakupioną licencją.

 

Zakres świadczonych przez nas usług teleinformatycznych.
– projektowanie, budowa, rozbudowa, uruchamianie, konserwacja i utrzymanie sieci  teleinformatycznych
– instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja serwerów (Microsoft, Linux)
– instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja systemów operacyjnych (Windows, Linux)
– instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administracja serwerów komunikacyjnych, central telefonicznych
– administracja, utrzymanie i stały nadzór infrastruktury teleinformatycznej w firmie
– ochrona antywirusowa,
– archiwizacja i odzyskiwanie danych
– kontrola legalności oprogramowania
– diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania
– diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń infrastruktury teleinformatycznej
– skuteczne przeciwdziałanie krytycznym sytuacjom wynikającym z codziennej pracy systemów teleinformatycznych
– utrzymanie w firmie możliwie najwyższych standardów zastosowanych technologii teleinformatycznych
– doradztwo w zakresie integracji systemów teleinformatycznych
– aktualizacja oprogramowania
– planowanie i realizacja prac konserwacyjnych sprzętu
– planowanie, organizowanie i nadzór nad wszelkimi działaniami teleinformatycznymi
– tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznych oraz procedur teleinformatycznych
– planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych związanych z teleinformatyką
– inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
– lokalne i zdalne wsparcie techniczne i merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników
– instalacja urządzeń peryferyjnych
– audyt sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania
– analiza faktycznego stanu infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania i usług teleinformatycznych
– dostarczanie komputerów i urządzeń teleinformatycznych
– usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji
– raportowanie wykonywanych czynności teleinformatycznych
– udostępnianie serwerów www, serwerów poczty elektronicznej, serwerów ftp
– tworzenie stron internetowych przy wykorzystaniu systemów CMS
– dostarczanie, instalacja, wdrażanie systemów zarządzania firmą
– redukcja kosztów w obrębie technologii teleinformatycznych wynikających z zatrudnienia pracowników etatowych
– łatwe budżetowanie – stałe koszty obsługi na podstawie abonamentu miesięcznego
– szyfrowanie transmisji WiFi
– kontrola dostępu do stron internetowych, w tym ciągły monitoring połączeń realizowanych z sieci lokalnych do sieci Internet
– opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy, w tym procedur bezpieczeństwa informacji
– doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych