Kontakt

Nazwa firmy
PROGRES Arkadiusz Krupka

Adres:
PL 64-850 Ujście ul. Ogrodowa 37
PL 61-659 Poznań ul. Winogrady 49

Kontakt:
tel: +48 504074074
tel: +48 517386237
tel. +48 672153315
fax: +48 672153315

e-mail: progres@akrupka.eu

skype: akprogres

NIP
764-135-57-17

REGON
572055831

Rachunek bankowy
Bank: WBE/ŁÓDŹ Al. Mickiewicza 10 90-050 ŁÓDŹ
Nr rachunku: 14 1140 2004 0000 3802 3140 4471
Nr rachunku IBAN: PL14 1140 2004 0000 3802 3140 4471
Numer BIC: BREXPLPWMBK

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko *

Adres email *

Temat *

Treść wiadomości *

Informacja:

Wypełnienie i wysłanie zawartości formularza kontaktowego do firmy PROGRES Arkadiusz Krupka, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PROGRES Arkadiusz Krupka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROGRES Arkadiusz Krupka, 64-850 Ujście, ul. Ogrodowa 37, tel. +48 504074074
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PROGRES Arkadiusz Krupka w celu: nawiązania kontaktu,  prowadzenia dalszych rozmów o współpracy, sprzedaży lub zakupu towarów i usług.
Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zależnym lub współpracującym od wyżej wymienionego Administratora Danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Państwa dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od momentu nawiązania kontaktu i do zakończenia rozmów, chyba, że nawiązana zostanie współpraca gospodarcza, wówczas przez okres wymagany nadrzędnymi przepisami prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.