System zarządzania firmą QuickStep

 

qstep-baner_900x300px

Nowoczesny i w pełni zintegrowany system wspomagający prowadzenie małych i średnich firm.

Projektowany z myślą o ergonomii, dzięki niebanalnej funkcjonalności i dopracowanej architekturze ułatwia optymalizację i automatyzację pracy.

Ułatwiając dopasowanie obszaru funkcjonalnego do potrzeb Użytkownika QuickSTEP jest oferowany w dwóch liniach – easyQuickSTEP oraz QuickSTEPgo! – uzupełnianych pulą dodatków pod wspólną nazwą myQuickSTEP. Migracja do innej linii systemu sprowadza się do zmiany pliku licencyjnego i tym samym nie pociąga za sobą utraty jakichkolwiek danych.

QuickSTEP jest naprawdę zintegrowanym systemem. Nie potrzebuje dodatkowych elementów do aktualizacji i wymiany danych pomiędzy swoimi modułami. Raz wprowadzone informacje są natychmiast dostępne w całym systemie i dla wszystkich Użytkowników.

Obszary za które program jest odpowiedzialny:

Sprzedaż
Moduł wystawiania i ewidencji dokumentów sprzedaży (także walutowych). Automatyzuje fiskalizację i realizację polityki rabatowej opartej na cenniku sprzedaży, narzutów i marż – z możliwością zdefiniowania indywidualnych cenników dla poszczególnych Kontrahentów. Umożliwia tworzenie dodatkowych rodzajów dokumentów oraz własnych, konfigurowalnych zestawień.

Zamówienia
Moduł wspomagający efektywną obsługę Klientów. Wprowadzane zamówienia mogą być budowane w oparciu o zdefiniowane cenniki uwzględniające przyjętą politykę rabatową. Obsługa zamówień umożliwia ich realizację jednorazowo lub w rozłożeniu na dowolną ilość etapów. Pełna integracja wszystkich modułów systemu QuickSTEP pozwala automatyzować wystawianie innych dokumentów – m.in. faktur sprzedaży – korzystając z danych pobieranych z zamówień.

Kontakty (CRM)
Moduł Kontakty to aplikacja klasy CRM (ang. Customer Relationship Management, dosłownie zarządzanie relacjami z klientem). Cel jego istnienia jest prosty: udostępnić komplet informacji o Kliencie i tym samym zwiększyć efektywność współpracy. Oprócz danych kontaktowych osób odpowiedzialnych, możliwe jest gromadzenie informacji m.in. o działalności Klienta (szczegóły prawne, ale też zysk, obroty, liczba pracowników itp.), umiejscowieniu dokumentów z nim skojarzonych czy konkurencji (z produktami i ich cenami włącznie). Obrazu dopełnia zapis działań marketingowych: ogólna ocena kontaktu, jego źródło, celi sposoby realizacji, rodzaj i etap współpracy itp. W efekcie w jednej chwili i w jednym miejscu uzyskuje się kompletną wiedzę o Kontrahencie i dotychczasowych z nim kontaktach.

Produkcja
Moduł obsługi produkcji pozwala precyzyjnie rejestrować przebieg produkcji. Począwszy od konstruowania technologii i receptury materiałowej, przez ewidencję zleceń produkcyjnych, aż do rejestracji kart pracy – QuickSTEP pozwala szczegółowo dokumentować przebieg procesu produkcji zleceniowej i powtarzalnej, wyrobów i półwyrobów. Tak ukształtowane dane – posiadające stabilną strukturę – stają się punktem wyjścia dla analizy zaawansowania produkcji. Ten mechanizm monitorowania produkcji daje czytelny obraz sprawności poszczególnych procesów, stopnia wykorzystania zasobów oraz szybkości realizacji zleceń.

PKPiR
Moduł wspomagający prowadzenie księgowości firmy w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia dokumentowanie działalności gospodarczej firmy oraz ewidencjonowanie jej środków trwałych i wyposażenia. Pozwala rozliczać listy płac, przygotowywać deklaracje ZUS, prowadzić rejestry VAT oraz ewidencję pojazdów. Możliwy jest też import danych historycznych – z aplikacji zewnętrznych (innych producentów), w których wcześniej była prowadzona księgowość.

Gospodarka Magazynowa
QuickSTEP oferuje możliwość elastycznego dokumentowania dostaw i rozchodów – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych -w wielu magazynach. Stany magazynowe dają możliwość śledzenia powiązań indeksów z poszczególnymi dostawami i dokumentami magazynowymi. Możliwe jest generowanie wyceny zapasów według cen rzeczywistych i generowanie kartoteki ilościowo-wartościowej dla wybranych magazynów i rodzajów dokumentów. Indeksy – towarów, usług oraz zestawów – mogą być konstruowane w oparciu o dowolny format.

Kasa i Bank
Dwa moduły – Kasa i Bank – umożliwiające ewidencję rozliczeń kasowych (wpłat i wypłat) oraz przelewów bankowych. Dzięki systemowi QuickSTEP można w łatwy sposób przeprowadzać rozliczenia dokumentów i niepowiązanych operacji pieniężnych, rozliczać delegacje pracowników, raty oraz karty kredytowe.

Zakupy
Moduł wystawiania i ewidencji dokumentów zakupowych (także walutowych). Ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów kasowych i magazynowych.

Raporty
Popularne systemy obecne na rynku zmuszają Użytkowników do korzystania z usług programisty, żeby uzyskać interesujący wydruk dokumentu. W systemie QuickSTEP każdy wydruk możesz zdefiniować samodzielnie.

Istnieje możliwość zakupu pakietów w dogodnych ratach. PROMOCJE Aby otrzymać informacje o aktualnych promocjach, napisz do nas: ak@akprogres.com

Zamówienie Systemu QuickSTEP
Instrukcja obsługi QuickSTEP
Wersja demo 32 bit
Wersja demo 64 bit