Informacja prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROGRES Arkadiusz Krupka, 64-850 Ujście, ul. Ogrodowa 37, tel. +48 504074074
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez: PROGRES Arkadiusz Krupka w celu: nawiązania kontaktu,  prowadzenia dalszych rozmów o współpracy, sprzedaży lub zakupu towarów i usług.
Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zależnym lub współpracującym od wyżej wymienionego Administratora Danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Państwa dane będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od momentu nawiązania kontaktu i do zakończenia rozmów, chyba, że nawiązana zostanie współpraca gospodarcza, wówczas przez okres wymagany nadrzędnymi przepisami prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Oferta zawarta w naszym serwisie internetowym jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

Podane przy usługach i towarach ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w każdej chwili. Towary, przy których nie ma podanych cen należy traktować jako towary sprzedawane w cenach ustalanych indywidualnie wraz z wykonaną usługą.

Wszystkie znaki towarowe, logotypy itp. wykorzystane w naszym serwisie internetowym są własnością ich właścicieli i użyte są tylko i wyłącznie w celach prezentacji towarów danych producentów.