Awarie łączy internetowych i urządzeń sieciowych.

W związku z licznymi awariami sieci energetycznych na obszarze lokalizacji naszych sieci teleinformatycznych, odnotowaliśmy wiele uszkodzeń urządzeń sieciowych, a tym samym łączy internetowych w ramach naszych sieci. Skutkowało to ograniczeniem lub całkowitym brakiem dostępu do Internetu u wielu abonentów. Zaistniała sytuacja miała miejsce z powodu występowania silnych wiatrów w rejonie działania naszych sieci. Nasi specjaliści i technicy dołożyli wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie usunąć wszelkie usterki i przywrócić normalną pracę wszystkich sieci. Wszystkie uszkodzenia zostały usunięte w czasie przewidzianym w regulaminie usług.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i życzymy dalszego zadowolenia z naszych usług.

Współpraca z T-Mobile

Informujemy naszych Klientów, że jesteśmy w trakcie negocjacji warunków współpracy z jednym z głównych dystrybutorów operatora T-Mobile w Polsce. Od stycznia 2015 roku będziemy świadczyć usługi przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej T-Mobile. Rozmowy dobiegają końca i już wkrótce nastąpi podpisanie umowy. Współpraca z T-Mobile pozwoli nam na upowszechnianie naszych usług na jeszcze większym obszarze.

Jednocześnie uruchomimy również sprzedaż mobilnych usług świadczonych przez T-Mobile, a szczególnie dotyczy to dostarczania Internetu.

Konserwacja sieci WiFi

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 roku rozpoczynamy coroczną konserwację wszystkich radiowych sieci z dostępem do Internetu. Konserwacja ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług. W związku z powyższym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku mogą występować krótkotrwałe przerwy w pracy serwerów i nadajników.

Przepraszamy za utrudnienia.