Ochrona danych osobowych – kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych skierowana jest do organizacji (firm, placówek publicznych), gdzie wymagane jest wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych.

W ramach tej usługi wykonujemy:

audyt zgodności z obowiązującym prawem systemu ochrony danych osobowych, a w tym: audyt dokumentacji, zbiorów danych, sposobów przetwarzania danych,
weryfikację zakresu i celów przetwarzania danych, sprawdzenie legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych, sprawdzenie systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych, analizę zabezpieczeń infrastruktury informatycznej (fizycznej i logicznej), analizę polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, uprawnień użytkowników, analizę poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych elektronicznie, sprawdzenie funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń, analizę poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych tradycyjnie (w formie papierowej), weryfikację poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, sprawdzenie umów pod kątem potrzeby uzupełnienia ich umowami powierzenia danych osobowych;

przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującym prawem;

szkolenie pracownikow i pogłębianie ich świadomości w zakresie ochrony danych osobowych;

rejestracja zbiorów danych i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI);

analiza skutków pod kątem ochrony danych;

analiza planowanych działań w kontekście projektowania ochrony danych osobowych;

analiza sposobów usuwania danych osobowych;

pozostałe czynności leżące w obowiązkach administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w organizacji.