Ochrona danych osobowych – szkolenia

W ramach obsługi firm zapewniamy również dedykowane szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych, a następnie weryfikację ich wiedzy z tego zakresu.
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie ich ochrony.
Dzięki szkoleniom i aktywnym działaniom na rzecz ochrony danych osobowych, w tym zwiększaniu świadomości pracowników w tym zakresie, zwiększa się bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Szkolenia obejmują aspekty prawne ochrony danych osobowych oraz praktyczne podejście do przetwarzania danych ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.
Szkolenie ma na celu także zapoznanie pracowników w kompletną dokumentacją ochrony danych osobowych opracowaną indywidualnie dla firmy oraz organizacją przetwarzania danych i ich ochrony, zarówno danych przetwarzanych elektronicznie jak i tradycyjnie (dokumenty papierowe).