Ochrona danych osobowych – przygotowanie dokumentacji

W ramach usługi przygotowujemy i wdrażamy kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych.
Dokumentacja jest zgodna z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych. Jednocześnie jest dopasowana do indywidualnych potrzeb danej firmy.

W skład dokumentacji wchodzą:

1. polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
2. instrukcja zarządzania systemami informatycznymi,
3. ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
4. indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego pracownika firmy,
5. oświadczenia o poufności danych osobowych dla każdego pracownika firmy,
6. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
7. inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, itp.).