Ochrona danych osobowych – audyt zgodności

Audyt zgodności ochrony danych osobowych jest zbiorem działań, które gwarantują obiektywną i niezależną ocenę stopnia spełnienia obowiązku prawnego w zakresie danych osobowych w Państwa organizacji, firmie, placówce publicznej.

W ramach audytu ochrony danych osobowych wykonujemy:

1. analizę istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych w Państwa firmie pod kątem jej zgodności z prawem oraz aktualności,

2. weryfikację zakresu i celów przetwarzania danych,

3. sprawdzenie legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych,

4. weryfikację poprawności danych pod kątem celu ich przetwarzania,

5. sprawdzenie systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych,

6. analizę zabezpieczenia infrastruktury informatycznej zarówno fizycznej jak i logicznej,

7. analizę polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów,

8. analizę poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej,

9. sprawdzenie funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń,

10. analizę poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej),

11. weryfikację poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

12. sprawdzenie umów pod kątem potrzeby uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,